Vilket ansvar tar ditt företag?

Känner du att er verksamhet borde ta steget fullt ut och bli ett mer värderingdrivet bolag – då har vi många metoder att hjälpa er dit.

Digitalt erbjudande i coronatider!

Detta ingår:
  • videomöte med specialister inom hälsa & arbetsmiljö, digital kommunikation & affärsutveckling
  • kort introduktion av hållbart företagande
  • ekonomiskt hållbart nuläge
  • socialt hållbart nuläge
  • miljömässigt nuläge
  • sammanställning av nuläget i PDF format med tips / rekommendationer 
daylight-empty-farm-farmland-543223

Våra erbjudanden – Från kartläggning till förberedande certifieringsprogram​

Vi löser problem! Både IRL och digitalt.

Vi lägger grunden för en cirkulär affärsmodell genom att identifiera blockeringar i verksamheten, skapa lösningar och leverera en smart plan för hur verksamheten kan vända dessa problem till tillgångar.
Det gör vi genom att börja med en nulägesanalys utifrån miljö, mänskliga rättigheter, ekonomiska riskbedömningar och andra arbetsrelaterade områden. Vill du veta mer så boka in ett digitalt möte med oss redan idag!

Kartläggning

Workshop

Ledningssystem

När kunder och andra intressenter ställer frågor till och krav på er gällande hållbarhet behöver ni kunna svara på hur ni gör för att möta dessa krav. 

I kartläggningen undersöker vi ert nuläge genom att ställa frågor och samtala om bl.a. verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. Frågorna utgår ifrån begreppet Hållbar utveckling med de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässigt ansvarstagande samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. 


Efter kartläggningen får ni en kortare sammanställning på hur ert nuläge ser ut med tips på vad och hur ni kan arbeta vidare.
Fördelarna med detta är att ni snabbt får hjälp med att hitta de områden som är lämpligast att börja med och kan komma igång med ert hållbarhetsarbete. 

Fördelar med att anlita oss är vi har en bred kompetens som kan hjälpa till från början med att bygga upp hållbarhetsarbetet till att förbereda för certifiering, utveckla en cirkulär affärsmodell och kommunicera till kunderna.

Workshopen är för alla som vill komma vidare i sitt hållbarhetsarbete och utveckla sin verksamhet.

I workshopen får alla vara delaktiga och lyfta fram utmaningar och problem i verksamheten, rösta fram vilket som är viktigast att ta tag i just nu och sedan hitta lösningar. Vi faciliterar under rätt snabbt tempo och tydliga regler. 

Problemet kan handla om ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet kopplat till verksamheten. I slutet av workshopen har ni fått fram 2-3 lösningar på minst ett problem i verksamheten samt lagt in dem i en prioriteringsmatris.

Resultatet från en workshop kan leda till ökad varumärkeskännedom, minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och en mer attraktiv arbetsplats.

 

Förberedande certifieringsprogram och utveckling av ledningssystem

Har ni kunder som kräver att ni är certifierade eller om ni av andra anledningar skulle vilja bli miljö- eller arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 14001 eller ISO 45001 kan vi hjälpa till. Ett ledningssystem är ett arbetssätt som hjälper er att leda, planera, kontrollera och följa upp er verksamhet. Att utveckla och integrera ledningssystem är ett sätt att skapa struktur, förebygga fel, minska negativ miljöpåverkan och systematisk arbeta med att ständigt utveckla verksamheten. Det leder till ökat värde för kunderna och därmed ökad lönsamhet.

 

Upplägget:

Vi börjar med en kartläggning av nuläget för att se vilka delar ni har på plats och gör en plan på vad som behöver utvecklas. Det kan t.ex.handla om att ta fram rutiner, policy och processer. Det  ger er en möjlighet att få ett helhetsgrepp om den interna produktionen och kraven som ställs på er organisation. Ledningssystemet ska beskriva hur ni ska arbeta för att uppnå kraven. 

Vi coachar och utbildar nyckelpersoner på företaget som ska ansvara för ledningssystemet och utvecklingsarbetet framöver. Vi arbetar gärna i workshops med hela företaget också för att skapa delaktighet och underlätta implementeringen.