Hållbart företagande.
En långsiktig investering.

Att investera i hållbarhet är att investera i företagets framtid.
Vi levererar hållbara lösningar till ohållbara problem.

De globala målen & Agenda 2030

2015 instiftade FN 17 globala mål & under gemensamt flagg har världens ledare förbundit sig till dessa. Målet är att fram till 2030 uppnå fyra saker. Att AVSKAFFA EXTREM FATTIGDOM, att MINSKA OJÄMLIKHETER, att LÖSA KLIMATKRISEN & att FRÄMJA FRED & RÄTTVISA. 

Företagsvärlden har en viktig roll att spela kring dessa mål. Vilket område kan din bransch & -eller verksamhet vara med att påverka för att upprätta en hållbar & rättvis framtid? 

Hållbarhet omfattar 3 områden; social, ekonomisk & miljömässig ansvarstagande. Ett begrepp som används inom företagsvärlden är CSR; Corporate Social Responsibility. 

Vi jobbar utifrån olika moderna & miljövänliga anläggningar beroende på storlek av företag & typen av workshop. Vi har också  möjlighet att besöka förtagen på plats om det finns utrymme och utrustning. 

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär den påverkan en verksamhet har på planetens naturliga resurser & biologisk mångfald. Man brukar prata om att detta är den biosfäriska grunden till allt liv på jorden. Under den senaste tiden har miljön varit starkt kopplad till hållbarhet pga pågående klimatförändringar.

Social hållbarhet är ansvarstagandet för mänskliga förhållanden & mänskliga rättigheter. Ofta betalar personer i fattiga länder ett högt pris för att vi skall få våra exklusiva varor i västvärlden men även i Sverige finns det många aspekter kring socialt ansvarstagande, t ex lika lön för män & kvinnor.  

Det som särskiljer ekonomisk hållbarhet från de andra två är att den är formad av människan. Ingen föds in i ekonomisk hållbarhet utan den är direkt knuten till en verksamhet. Ekonomisk vinning skall alltså inte ge upphov till minskning av naturkapital eller socialt kapital. Ekonomisk tillväxt på bekostnad av ekologisk & social hållbarhet är alltså enbart ökat ekonomiskt kapital.