Lev Som i Morgon

”Business as usual TODAY means no business TOMORROW” 

Vi coachar företag att ställa om till ett hållbart företagande och en cirkulär affärsmodell.

Via nulägesanalys och workshops löser vi problem och skapar nya arbetsmetoder 

Ni vinner nya kunder och medarbetare genom att ta ansvar för människa,  miljö och ekonomi.

"Vi coachar företag att ställa om till ett hållbart företagande och en cirkulär affärsmodell" - Lev Som i Morgon

En affärsresa på 2020 -talet

Vi står inför stora förändringar, inte bara klimatet utan också i affärsvärlden. Den yngre generationen kräver att även företag tar sitt ansvar. Undersökning efter undersökning visar att företag som ger tillbaka till samhället och tar sitt ansvar både växer fortare och är en mer attraktiv arbetsplats. Vi kan hjälpa er att ställa om er verksamhet till en mer värderingsdriven business - de vinner alla på, både företaget och planeten.